AUTOMOBILI LAMBORGHINI ZAVÁDÍ SVŮJ NOVÝ KORPORÁTNÍ STYL

28. březen 2024

Logo značky a její vizuální identita doznaly změn po více než dvaceti letech. 

Společnost Automobili Lamborghini po více než dvou desetiletích od poslední modernizace renovovala své historické logo. Omlazení je podřízeno nové strategii, která zahrnuje přizpůsobení vizuálního výrazu značky, aby lépe odrážel hodnoty její mise „Driving Humans Beyond“: „odvážný“, „nečekaný“ a „autentický“. Vyústěním tohoto konceptu je záměr překračovat vždy limity, standardy a konvence. 

Tato evoluce je součástí široce pojatého transformačního procesu s označením Direzione Cor Tauri. Jedná se o strategii, která ztělesňuje nové směřování značky Lamborghini zaměřené na udržitelnost a dekarbonizaci. Cílem je vytvořit solidní pakt s budoucími generacemi, být inspirací i vzorem pro inovace a udržitelný pokrok. Společnost z italské obce Sant’Agata Bolognese s ohledem na to zavádí změny, které se týkají nejen jejích vozů, ale i její korporátní identity jako celku, čímž působí na kulturu a hodnoty společnosti, což se také projeví novým výrazem ve všech vizuálních aspektech. 

Nedávno odhalené nové logo používané na všech oficiálních kanálech společnosti je nově definováno širším druhem písma Lamborghini než u předchůdce a barvami, které jsou minimalistické, ale odvážné. Jako primární odstíny jsou proto potvrzeny černá a bílá. Tyto barvy symbolizují jasnou identitu značky, zatímco žlutá, spolu s nově zavedenou zlatou barvou, je použita ke zvýraznění. Tato přepracovaná verze loga se stává nedílnou součástí osobité identity společnosti a bude použita také na budoucích vozech. Ikonický býk uprostřed loga navíc prošel významnou transformací. V digitální komunikaci společnosti se bude poprvé objevovat samostatně, oddělený od klasického štítu, což mu propůjčí ještě větší význačnost. 

Tato změna ale zasáhne také všechny projevy značky. Pro společnost Automobili Lamborghini sídlící v italské obci Sant’Agata Bolognese byl vytvořen oficiální druh písma, který evokuje nezaměnitelné linie a hranatost vozů v souladu s jejím stylem a designem. Toto písmo bude používáno v komunikaci společnosti. Redesign zahrnuje také novou sadu ikon vyvinutých ve spolupráci s designérským centrem Lamborghini Centro Stile. Tyto ikony budou poprvé používány a sdíleny jednotně napříč všemi digitálními komunikačními kanály. 

Společnost Automobili Lamborghini hledí do budoucnosti v rychle se měnícím prostředí s modernizovaným logem, které ztělesňuje její inovace a úsilí. Je to strategická změna, která dokonale doplňuje holistický posun nastíněný programem Direzione Cor Tauri a značí novou fázi v rozvíjení postavení společnosti.

news_event_detail_button_all