AUTOMOBILI LAMBORGHINI PODPORUJE CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOJENÝCH NÁRODŮ

5. červenec 2023

Lamborghini, vždy hledící do budoucnosti, podporuje cíle udržitelného rozvoje (SDG) prosazované OSN.

Lepší vzdělání, rovnost žen a mužů, čistá energie, zodpovědná výroba a hospodářský růst… to jsou jen některé z cílů, které Organizace spojených národů zahrnula do programu, jehož cílem je čelit novým globálním výzvám pro světlejší a udržitelnější budoucnost.

Od roku 2020 Lamborghini podporuje cíle programu podporou řady iniciativ zaměřených na vytvoření spravedlivějšího a udržitelnějšího zítřka diktovaného pokrokem rok co rok.

news_event_detail_button_all