LAMBORGHINI A JEHO ÚSILÍ O DEKARBONIZACI

14. říjen 2021

Lamborghini znásobuje úsilí na cestě k trvalé udržitelnosti a zahajuje výstavbu biometanové stanice, která nahradí spalování zemního plynu ve výrobní centrále v Sant’Agata Bolognese. 

Nová stanice vyprodukuje přibližně 4 mil. kubíků biometanu ročně, čímž by měla pokrýt cca 63 % firemních potřeb při současném snížení emisí CO2 až o 80 %. 

 

„Pokud jde o udržitelnost, Lamborghini vždy v automobilovém průmyslu udávalo trend,“ říká Stephan Winkelmann, předseda představenstva a generální ředitel Lamborghini. „Dnes na této cestě ještě zrychlujeme, abychom se stali uhlíkově neutrální společností, kdy volíme celostní přístup zahrnující samotné produkty, výrobní závod, logistiku i dodavatelský řetězec.

V oblasti trvalé udržitelnosti Lamborghini již skutečně zahájilo řadu projektů: od vysázení 10 tisíc stromů přes biomonitoring včel až po vybudování největší fotovoltaické elektrárny v regionu Emilia Romagna. 

Snaha značky o trvalou udržitelnost vrcholí ambiciózním transformačním projektem Direzione Cor Tauri, v jehož rámci bude modelová nabídka Lamborghini do roku 2024 zahrnovat výhradně hybridní vozy a do roku 2030 Lamborghini uvede již čtvrtý čistě elektrický model. 

 

Úplné zprovoznění biometanové stanice je naplánováno na rok 2023.

news_event_detail_button_all